Trumpai apie tikslines grupes

First National City Bank (dabar – „Citibank”) septintajame dešimtmetyje testavo ankstyvas ATM, mums žinomo tiesiog kaip bankomato, versijas. Anot eksperimento nuorašo, parinkta tikslinė grupė (angl. focus group) teigė:

„Atrodo, kad vieninteliai žmonės, kurie naudos šį prietaisą, bus keletas prostitučių ir lošėjų, kurie vengia tiesioginio kontakto su žmonėmis atlikdami pinigines operacijas”.

ATM

„Citibank” ignoravo šią tikslinės grupės išvadą, o bankomatai, vėliau, tapo mūsų kasdieninio gyvenimo dalimi.