Personos

Sveiki, esame naujokai web dizaino kūryboje ir vis labiau bandome gilintis į vartotojo patirtį, tobuliname žinias ir mažais žingsniais siekiame „sugyventi“ su savo klientų poreikiais. Pastebėjome, jog esame praleidę nemažai žingsnių, kurie būtini geram UX dizainui, todėl esame pasiryžę sukompiliuoti personas. Daug skaitėme, radome tikrai nemažai informacijos, šablonų, bet norėtume paklausti, kaip taisyklingai turėtų vykti pats procesas ir kokį turėtume gauti rezultatą? Internete tiek šablonai labai įvairūs, tiek procesai mums liko gana neaiškūs. Vienur amžiaus reikia, kitur pomėgių, vienur geriau daryti klientų apklausą, kitur vykdyti „brainstorming“. Likome suglumę. Būtume labai dėkingi, jei atvestumėte mus į teisingą kelią.

Persona – personažo, įsivaizduojamo žmogaus, kuriam būdingos tam tikros tikslinės naudotojų grupės charakteristikos, portretas. Personų aprašymas – tai būdas modeliuoti, apibendrinti ir iškomunikuoti skirtingais metodais surinktą informaciją apie tikslinės naudotojų grupės savybes, elgesį, ir panašiai.

Prieš kalbant apie naudą, būtina pabrėžti, jog personų sukūrimas negarantuoja gerų naudotojų patyrimų. Pavyzdžiui, jei nėra tinkamai pasiruošiama personų kūrimui arba personos kuriamos tik dėl „varnelės“, galima nesitikėti gero rezultato. Taip pat, reikėtų nepamiršti, kad personų aprašymai, kaip ir kiti dizainerių metodai, nėra universalūs ir tinkantys bet kokioje situacijoje.

Dizainerių bendruomenėje personos yra dažniausiai vertinamos labai teigiamai, bet, verta pripažinti, kad egzistuoja ir tokių specialistų, kurie neigia personų naudą. Tačiau, ši tema yra pakankamai plati, todėl šiame straipsnyje prisilaikykime daugumos nuomonės, o nuorodas į diskusijas ir kitus naudingus straipsnius pateiksime straipsnio pabaigoje. Galiausiai, nepabandę, negalėsite sudaryti savo nuomonės.

Taigi, įprastai personų aprašymas apibendrina informaciją apie pagrindines naudotojų grupes, nusako šių grupių poreikius ir lūkesčius ir fokusuoja į juos, bei padeda įsigilinti į naudojimosi kontekstą ir išskirti pagrindines funkcijas.

Šios savybės padeda visiems, dalyvaujantiems paslaugos ar produkto kūrime, suprasti, kad jie nėra tikrieji paslaugos ar produkto naudotojai ir reikia orientuotis į paslaugos ar produkto pritaikymą tikriesiems naudotojams. Taip pat, geras personų aprašymas ugdo empatiją ir padeda užsakovui, analitikams, dizaineriams, programuotojams ir kitiems mąstyti tiek iš naudotojo, tiek iš verslo perspektyvų.

Pasiruošiamieji darbai

Kaip jau minėjome, personos yra tiek geros, kiek buvo geri skirtingais būdais surinkti duomenys apie tikslinių grupių naudotojus. Kaip galima pastebėti skaitant literatūrą, duomenų surinkimo būdų yra daug, bet dažniausiai procesas yra daugmaž panašus, bet apie viską po truputį.

Priklausomai nuo pasirinktos projekto valdymo metodologijos, personų aprašymai yra dažniausiai kuriami idėjos arba analizės etape.

Įprastai prieš personų aprašymų sukūrimą yra vykdoma tikslinių naudotojų grupių analizė ir jų aprašų paruošimas. Turint užtektinai patirties, tikslinių naudotojų grupių aprašų paruošimą galima praleisti, tačiau tikslinių naudotojų grupių analizę bet kuriuo atveju reikės atlikti.

Tikslinių naudotojų grupių analizė

Analizė prasideda nuo tikslinių naudotojų grupių išskyrimo: Lietuvoje įprasta, kad tikslines grupes nurodo klientas pagal savo verslo orientaciją į konkrečius segmentus arba jos išgryninamos susitikimų su užsakovu ir kitomis suinteresuotomis šalimis metu; užsienyje – panaši situacija, su ta išimtimi, kad kartais tikslinių naudotojų grupių nustatymui yra užsakomos ištisos studijos. Įprastai būna 3-5 tikslinės grupės.

Į kurią tikslinę grupę koncentruotis yra užsakovo sprendimas, bet iš kliento galima ir reikia gauti šią informaciją:

 • Kas yra esami paslaugos/produkto ar jų atitikmens naudotojai?
 • Kokius naudotojus nepavyko pritraukti, bet užsakovas norėtų?
 • Kokie naudotojai dažniausiai naudojasi paslauga ar produktu?
 • Kokia tikslinė grupė turi daugiausiai naudotojų?
 • Kokia tikslinė grupė atneša daugiausia vertės kompanijai?

Tikslinių naudotojų grupių analizė yra vykdoma įvairiais būdais: apklausos, naudotojų stebėjimas, dienoraščio tyrimas, interviu su naudotojais, fokus grupės, ir kt. Taip pat yra surenkama turima informacija iš internetinės analitikos įrankių. Jūsų tikslas – surinkti kuo išsamesnę informaciją apie tikslinių grupių atstovus.

Surinkus informacija, reikia ją apdoroti ir apibendrinti. Šiame etape būtina koncentruotis į dėsningumus, logiką ir sveiką nuovoką.

Apibendrinus tyrimų metu ir iš kitų šaltinių gautą informaciją, galima pereiti prie tikslinių grupių aprašymo (jei neturite patirties) arba prie personų kūrimo (jei jau esate sukaupę pakankamai patirties).

Kartais pasitaiko, kad apibendrinus informaciją, aiškiai matosi, kad pradžioje pasirinktos grupės neatitinka surinktų duomenų. Tokiais atvejais, yra glaudžiai bendraujama su klientu ir bandoma peržvelgti pradines nuostatas. Esant reikalui tyrimai atliekami pakartotinai.

Tikslinių naudotojų grupių aprašymas

Tikslinių grupių aprašymas yra skirtas glaustai aprašyti kiekvieną išskirtą grupę bei jos charakteristikas:

 • Tikslinės naudotojų grupės dydis.
 • Tikslinės naudotojų grupės išskyrimo pagrindas (pvz. geografinis, naudojimosi patirties, naudojimosi poreikių ar kitas pagrindas).
 • Ar tikslinė naudotojų grupė yra pagrindinė?
 • Tikslinės naudotojų grupės sociodemografinė bei aplinkos informacija.
 • Tipiško grupės naudotojo tikslai ir poreikiai.
 • Tipiško grupės naudotojo ankstesnė naudojimo patirtis.
 • Tipiško grupės naudotojo kiti bruožai.

Šiam tikslui puikiai pasitarnauja Excel lentelės.

Personų elementai

Kaip žinoma, žmogui aprašyti yra tūkstančiai būdų. Analogiškai yra ir su personomis, tačiau dažniausiai tuose aprašymuose galima pastebėti tam tikrus pasikartojančius elementus, apie kuriuos toliau ir pakalbėsime.

Personų aprašymas turi turėti bent šiuos elementus:

 1. personos pavadinimas;
 2. personažo nuotrauką (nebūtina, bet tikrai padeda) ir sugalvotas vardas (jei norite – pavardė);
 3. prioritetą, jei aprašoma keletas personų;
 4. demografinę, profesinę, socialinę informaciją;
 5. elgesio, įsitikinimų, tikslų, baimių aprašą;
 6. keletą tipiškų frazių, iliustruojančių požiūrį į produktą ar paslaugą;
 7. keletą pasakojimų, nusakančių poreikius, susijusius su produktu ar paslauga;
 8. tipiško naudojimo scenarijaus ir konteksto aprašymą.

Personų aprašymo dokumentas

Internete galima rasti daug skirtingų šablonų, skirtų personų aprašymui, bet nereikėtų aklai vadovautis pirmų rastų šablonų. Pirmiausia – įvertinti dokumento būsimą paskirtį: A3 formato atspausdintas lapas puikiai tiks pakabinti ant sienos, kad visi komandos nariai jaustų personos „dalyvavimą“ procese, bet šis formatas nėra patogus, jei norite derinti aprašymus su klientu e. paštu.

Kaip rodo praktika, geriausia visą vienos personos informaciją sutalpinti A4 formato viename puslapyje, bet jei informacijos yra pakankamai daug, neprisiriškite prie vieno puslapio.

Kitas svarbus dalykas – informacijos puslapyje išdėstymas. Informacija turi būti išdėstyta logiškai ir taip, kad būtų lengva skaityti.

Ištrauka iš Dan Brown knygos „Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning“

Ištrauka iš Dan Brown knygos „Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning“

Pavyzdžiui, pirmasis variantas puikiai tinka visiems, kas nėra labai įsigilinęs į kūrimo procesą ar technines detales apie naudotojo poreikius, antras – patogiausias dizaineriams, kuriems reikia greitai palyginti tos pačios dalies informaciją skirtinguose personų aprašymuose. Paskutinis – priimtinas, kai nėra daug informacijos.

Patarimai

 • Jei iš viso ruošiamas daugiau negu viena persona, joms turi būti priskirti prioritetai.
 • Aprašant tipiško naudojimo scenarijus ir kontekstą rekomenduojama naudoti pasakojimo formą.
 • Darykite personas kuo realistiškesnėmis, stenkitės vengti juoką keliančias detales. Realias personų nuotraukas galite rasti pvz. uifaces.com, vardus – vardai.vlkk.lt, pavardes – pavardes.lki.lt.
 • Dažnai, ypač viešajame sektoriuje, į klausimą „Kas jūsų potencialus naudotojai?“ išgirsite atsakymą „Visą Lietuva“. Neišsigąskite šio atsakymo, Lietuva – nėra didelė šalis, todėl kartais sunku išskirti tikslines grupes, bet turite būti atkaklūs ir kūrybingi. Galite, pavyzdžiui, pradėti nuo „jaunimas“, „vidutinio amžiaus žmonės“ ir „senjorai“, arba „didžiųjų miestų gyventojai“ ir „provincijos gyventojai“, ir t.t.

Nuorodos

Knygos

 • Dan Brown „Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning“
 • Alan Cooper „About Face 3: The Essentials of Interaction Design“
 • John Pruitt, Tamara Adlin „The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product Design“
 • Kim Goodwin „Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services“

Pristatymai

Straipsnis ir naudingos svetainės